Odbornici Skupštine opštine Bijelo Polje danas su usvojili veliki broj Odluka iz svoje nadležnosti.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine br.01-29/1 od 9.01.2017.godine; Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Bijelo Polje; Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u Opštini Bijelo Polje; Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o faktoringu na sredstvima iz Egalizacionog fonda za 2017. godinu; Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o ustupanju prihoda – potraživanja Opštine od pravnih lica u stečaju; Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje; Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje; Prijedlog Odluke o podizanju spomen-obilježja spomen-biste Avdu Međedoviću; Prijedlog Odluke o podizanju spomen-obilježja spomen-biste Dragomiru Brajkoviću; Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2017.godini; Prijedlog Odluke o obezbjeđivanju udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole i Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje.

Predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Džemal Ljušković,  saopštio je da prekida devtnaestu sjednicu lokalnog parlamenta, zbog nedostatka kvoruma, a odbornici i javnost će o nastavku biti blagovremeno obaviješteni.