Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić sa saradnicima razgovarao je danas sa pomoćnikom direktora Direkcije za javne radove Crne Gore Miomirom Peruničićem i predstavnikom Ministarstva turizma i održivog razvoja Rešadom Nuhodžićem o projektima, koji su od značaja za Bijelo Polje. 

Pomoćnik Direktora Direkcije za javne radove Miomir Peruničić kazao je da je razgovarano o valorizaciji Bjelasice- lokaliteta Cmiljača, valorizaciji Đalovića pećine, izgradnji škole ,,Dušan Korać“, rekonstrukciji skupštinske sale, izgradnji pješačkog mosta u Njegnjevu i javne rasvjete na obilaznici u Bijelom Polju. Pored ovih projekta u planu je rekonstrukcija saobraćajnica po prioritetu lokalne uprave.

-Ove  godine planiran je početak izgradnje objekta škole ,,Dušan Korać“, a prije nekoliko godina je urađena projktana dokumentacija. U ovoj godini za lokalitet Cmiljača planiramo izgradnju elektro-energetske mreže. Planairamo da raspišemo konkurs, a zatim i tender za izgradnju bazne stanice na Cmiljači. Za nešto više od mjesec dana raspisaćemo tender za nabavku žičare, koji je bio raspisan prošle godine, ali nije bilo ponuda. Za potrebe budućeg skijališta radi se put Ravna Rijeka-Jasikovac, a u planu je da jedan sloj asfalta uradimo do kraja godine. Ugovoreni su radovi za izgradnju mosta na Ljuboviđi i očekujemo da te radove započnemo početkom aprila mjeseca sa pripadajućom saobraćajnicom. Planiramo od Jasikovca da započnemo radove prema Cmiljači od oko devet kilometara puta i očekujemo da možemo iskope, nasipe, zidove propuste do Cmiljače završiti do kraja naredne godine. Što se tiče Đalovića pećine u prošloj godini smo završili projekat puta od Bistrice do manastira Podvrh u dužini 5,8 kilometara , a krajem prošle godine raspisali smo javnu nabavku za izgradnju1,5 kilometara puta bez asfalta, a u pripremi je tender za preostale radove sa asfaltom za prvu i drugu fazu. Računamo da će ovaj put biti završen do kraja 2018. godine. Pokrenuli smo aktivnosti za izradu glavnog projekta za elktro-energetsku infrastrukturu za stabilno napajanje strujom lokacije kod manastira Podvrh, koja nam je neophodna za žičaru. Ove godine planiramo raspisivanje javne nabavke  za nabavku žičare za Đalovića pećinu. U ovoj godini radićemo glavni projekat uređenja Đalovića pećine i očekujemo da ćemo taj projekat završiti do sredine iduće godine, kada bi raspisali tender za izvođenje radova. Planiramo tokom 2020.godine da Đalovića pećina bude u funkciji za turiste. U planu je da javna rasvjeta na obilaznici oko Bijelog Polja bude završena u ovoj godini, što je vema značajno pored ovih projekata, kazao je Peruničić.