Ministarsto javne uprave organizovalo je danas u sali Opštine Bijelo Polje Javnu raspravu o Nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi.

Predsjednik Skupštine opštine Džemal Ljušković kazao je da je ovaj dokument  najznačajniji za lokalnu samoupravu.

-Poslije ulaska u NATO  naš sledeći korak  je ulazak u Evropsku uniju, pa je potrebno propise iz ove oblasti, ali i iz svih ostalih uskladiti sa rješenjima najbolje prakse, standardima Savjeta Evrope i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, kazao je Ljušković.

Direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave  Jadranka Vukčević  kazala je da se razlozi za donošenje ovog zakona ogledaju u činjenici da je dosadašnja primjena određenih instituta, a koji su od značaja za kvalitet funkcionisanja sistema lokalne samouprave,  ukazala na potrebu za daljim unapređenjem određenih zakonskih rješenja.

-Najznačajnije novine sadržane u Nacrtu zakona odnose se na precizniji način sazivanja prve sjednice novoizabrane Skupštine, tako što su utvrđeni posebni rokovi za zakazivanje i održavanje konstitutivne sjednice  Skupštine opštine, rok za izbor predsjednika Skupštine i ako isti ne bude izabran  u predviđenom roku da će predsjednik Crne Gore raspisati nove izbore čime se svima obezbjeđuje ustavno pravo građana a to je pravo na lokalnu samoupravu. Imajući u vidu da Skupština opštine obavlja značajne funkcije kao što su razvojna, normativna, budžetska, osnivačka i kadrovska, kao i da predsjednik Skupštine vrši ne samo protokolarnu već i kontrolnu funkciju koja se ogleda u njegovom ovlašćenju da se stara o realizaciji njenih odluka, propisano je da je funkcija predsjednika Skupštine isključivo profesionalna. U cilju obezbjeđenja funkcionisanja organa lokalne samouprave predložen je rok da se  predsjednik  Opštine bira najkasnije  u roku od trideset dana od dana konstituisanja Skupštine, kazala je Vukčević.