Opština Bijelo Polje pridružila se kampanji UNICEF-a i Vlade Crne Gore ,,Zaustavimo nasilje“, uz podršku EU i Telenor fondacije, kroz organizaciiju javnog razgovora o roditeljima i djeci, koji je danas održan u hotelu ,,Centar„ a otvorena je i izložba ,,Muzej porodičnih sjećanja“ u Tržnom centru ,, Forum“.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić izrazio je zadvoljstvo, što se javni razgovor na ovu temu održava i u Bijelom Polju.

-Čovječanstvo duguje djeci ono najbolje što ima, piše u konvenciji Ujednjenih nacija o pravima djeteta. Ova rečenica predstavlja imperativ da moramo definisati sve najpovoljnije uslove koje možemo ponuditi najmlađima, te u sakladu sa tim izgraditi održiv sistem prioriteta, koji će omogućiti da se taj cilj realizuje. Kao što smo saopštili u Lokalnom planu akcije za djecu, zaista osjećamo da je mjera odgovornosti prema djeci  mjera naše odgovornosti prema sopstvenoj budućnosti. Tema nasilja nad djecom u porodici izuzetno je značajna, ali isto toliko i složena, kao društveno pitanje i svakako problem, koji svi pojedinačno u svojim porodicama, a u društvu zajedno moramo rješavati. Statistika  dobijena istraživanjima o stepenu ugroženosti djece predstavlja smo opomenu, ali nikako nije pouzdan pokazatelj stanja u toj oblasti. Međutim bilo, da je u stvarnosti u pitanju znatno manji ili znatno veći broj, ovim problemom se moramo baviti daleko energičnije i ne samo odlučnije sa pozicija zakona, već i znatno suptilnije i temljnije, sa pozicija vaspitanja, od predškolskog uzrasta, pa tokom čitavog obrazovnog sistema, kazao je predsjednik Žurić.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks kazao je da je posebno srećan, što je danas u Bijelom Polju u prepunoj prostoriji, koja još jednom odaje utisak da je ovo društvo socijalno najsvesnije i najprogresivnije.

-Izuzetno mi je drago, što se u ovom prostoru nalazi veliki broj mladih ljudi. Kada je u pitanju ova tema možemo govoriti čisto zdravorazmski i iz iskustva, ali danas postoje brojna saznanja iz nauke, posebno iz medicine, psihologije i neuronauke, koja nam govore koliko iskustva u ranom djetinjstvu utiču na emocionalni, socijalni i kongnitivni razvoj djeteta i koliko se ta iskustva odražavaju na rezultate u kasnijem životu, kako one uspješne tako i na manje uspješne. U proteklih nekoliko decenja mnogo toga smo naučili iz različitih istraživanja i naučnih saznanja, posebno o tome kako osobe postaju ono što jesu. Osvrnuo bih se na najvažnija saznanja, do kojih smo došli upravo putem nauke. To da je za cjeložuvotnu dobrobit svakog djeteta potreban, dubok i bogat odnos sa roditeljima i to posebno u periodu u prvih hiljadu dana života. Ono što u najvećoj mjeri potkopava ovu važnu vezu jesu i najveći rizici, kao što su nasilje, zanemarivanje i disfunkcionalni stilovi roditeljstva i oni su ti koji potkopavaju ovaj najvažniji životni odnos. Ovim ne želimo da osuđujemo ljude, koji imaju određenu pogrešnu roditeljsku praksu, jer je u pitanju nasliđeni mentalni model koji su roditelji usvojili u svom djetinjstvu, a onda ga prenijeli na svoju djecu i na narednu generaciju. Ovaj problem, kako pokazuju saznanja prisutniji  je, nego što smo mislili i do sada gotvo 40 procenata djece odrasta u uslovima u kojima ne postoje adekvatni uslovi  povezanosti izneđu djeteta i roditelja. Ovkva iskustva, osim loših postignuća u školi, vode i ka opštim i digoročnim lošim rezultatima, kad govorimo o ishodima života, zapošljavanju, lošem zdravlju, o lošim obrazvnim ishodima, problemima u ponašanju koja vode, ka većoj stopi kriminaliteta osoba sa takvim iskustvima u ranom djetinjstvu, kazao je Perks.

 

Predstavnica NVO ,,Udruženje psihologa“ Enisa Beganović kazala je da je nasilje širok pojam i da obuhvata veliki broj tema.

-Kada govorimo o nasilju mi govorimo o fizičkom, psihološkom, emocionalnom, vršnjačkom, seksualnom i mnogim drigim oblicima nasilja. U vaspitanju svoje djece roditelji najčešće koriste fizičko i psihološko kažnjavanje. To je taj tradicionalni pristup vaspitanja u kojem prepoznaju fizičke kazne ili nagrade kao ispravan način vaspitanja svoje djece, ali takve metode dovode do trenutnog efekta i njihovo krišćenje može ostaviti dalekosežne negativne posljedice na strukturu ličnosti djeteta, kazala je Beganović.

Predstavnica NVO ,,Roditelji“ Lepa Žunjić kazala je da je značajno što građanima Bijelog Polja može da predstavi novi servis podrške SOS roditeljsku liniju.

-Mi smo ovu liniju otvorili u februaru ove godine u saradnji sa UNICEFOM. Roditeljstvo je uloga koja se uči i roditelji su suočeni sa velikim zadatkom, a to je da vaspitaju i utiču na rast i razvoj svoje djece. Malo je podrške roditeljima u Crnoj Gori, pa smo se odlučili da to bude SOS linija iz razloga, što će biti dostupna svima, bez obzira u kojem gradu žive, kazala je Žunjić.