U okviru radne posjete Bijelom Polju potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović zajedno sa predsjednikom Opštine Bijelo Polje Aleksandrom Žurićem položio je kamen temeljac za izgradnju prve faze vodovoda u Dobrakovu. Ministar Simović i predsjednik Žurić obišli su i novosagrađenu područnu školu u Dobrakovu.

Ministar Simović je kazao da mu je zadovoljstvo što prisustvuje obilježavanju završetka značajnog projekta područnog odjeljenja škole u Dobrakovu i što ćemo danas da započnemo važan projekat, a to je izgradnja vodovoda za tri zajednice Dobrakovo, Kanje i Metanjac.

-U jednom danu ćemo obilježitI ova dva važna projekta. Ove godine ova škola ima 15 đaka, a sa zadovoljstom možemo da konstatujemo da ć e već od naredne školske godine ovu školu pohađati 25 učenika. Sve to je najbolja potvrda ove odluke koju je Opština Bijelo Polje napravila finasirajući iz svog budžeta izgradnju ove škole. Radi se o višenamjenskom objektu pa će osim škole u ovoj zgradi biti smještena i ambulnta i prostorije mjesne zjednice, kazao je Simović.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić zahvalio se predstavnicima građana koji su svo ovo vrijeme imali razumijevanje za sve prepreke na koje smo nailazili tokom realizacije ova dva značajna projekta.

-Osim ovog projekta obićićemo i školu koja je kruna našeg zajedničkog rada. Mislim da smo jedina lokalna uprava koja je u ovoj godini samostalno finansirala jedan objekat koji pripada prosvjeti. Posebno je značajo što je ovaj objekat višenamjenski, kazao je predsjednik Žurić.

Potpredsjednik Opštine Abaz Kujović kazao je da će se izgardnom vodovoda u ovom kraju trajno biti riješeno pitanje vodosnabdijevanja za oko 350 domaćinstava i Graničnog punkta Dobrakovo.

-Danas obiješavamo i početak rada nove škole u Dobrakovu, što je od velikog zanačaja za ovaj kraj. Vrijednost vodovoda inosi 170 hiljada eura, a radiće se u dvije faze. Prva faza predviđa prevođenje vode od izvora Vrelo preko rijeke Lim u vrijednosti oko 50 hiljada eura, a druga faza predviđa odvođenje vode prema naseljima Dobrakovo, Kanje i Metanjac i prema Graničnom punktu Dobrakovo ukupne vrijednosti 120 hiljda eura. Vrijednost radova na školi iznosi 195 hiljda eura. Objekat škole je pvršine 420 metara kvadratnih I sadrži prostorije za rad mjesne zajednice i ambulante. Školu smo realizovali zajedničim pregnućem građana i Opštine, dok će vodovod realizovati Opština i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, kazao je Kujović.

Na kraju radne posjete Bijelom Polju potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović i predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić u prisustvu vlasnika Dragana Burića obišli su radove na farmi i mljekari''Milkraft Leche''.