Danas je u Bijelom Polju održan sastanak na kojem je bilo riječi o iznalaženju modaliteta za kvalitetniju zaštitu rijeke Lim.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić rekao je da je današnji sastanak, bez obzira na neslaganja po određenim pitanjima, protekao u konstruktivnoj atmosferi.

-Iznešene su činjenice i određene dileme na koji način rješavati postojeće probleme, jer je dosta loše stanje na našim rijekama. Ne samo kada je pitanju kvalitet vode u Limu, u dijelu koji protiče kroz našu opštinu već i kada su u pitanju pritoke na koje se uglavnom naslanjaju naša najgušće naseljena mjesta. Konstatovano je šta su problemi i u najvećem dijelu smo prepoznali koje su adrese za rješevanje problema. Ostao je dio dilema za koje smo se dogovorili da početkom naredne sedmice nađemo načina da i njih otklonimo, kazao je Žurić.

Direktorica Uprave za bezbijednost hrane Vesna Daković kazala je da su svi na sastanku imali različita mišljenja i oprečne stavove, ali je detektovan problem i akteri koji treba da budu uključeni kako bi ovaj problem bio riješen.

-Dogovoreno je da se formira Radna grupa koju će činiti predstavnici civilnog sektora, državne uprave i lokalne samouprave i svi zajedno ćemo odrediti šta su čije nadležnosti i šta ko treba da radi u kom vremenskom periodu i na koji način, istakla je Daković.

Predstavnik NVO Euromost Almer Mekić kazao je da neko mora da preuzme odgovornost za ekološke incidente koji su se desili u Bijelom Polju.

- Izuzetno je bitno da svaki inspektor, bio to veterinarski, inspektor za vode ili drugi inspektori da znaju da će morati da preuzimaju odgovornost za nešto što nisu uradili u skladu sa njihovim nadležnostina i to ćemo zahtijevati i kroz ovu Radnu grupu, jer je zakonom jasno definisano čija je koja nadležnost, kazao je Mekić.

Vlasnik kompanije Mesepromet Hilmija Franca kazao je da njegova kompanija postoji 27 godina i da je 2008.godine ugradila najsavremenije postrojenje za otpadne vode.

-Mi nismo zagađivači i to nećemo biti nikada, kazao je Franca.