Danas je u Sali Opštine Bijelo Polje održan edukativni seminar pod nazivom ,, Šansa za posao“ koji je organizovao Investiciono-razvojni fond u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore.

Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić kazala je da je Opština Bijelo Polje još od 2013.godine proglasila četiri biznis zone.

-Danas u tim zonama imamo tri nove i veoma značajne fabrike. To su Pelengić trade, fabrika za proizvodnju peleta koja već radi punim kapacitetom, fabrika za prozvodnju bezdimno sušenog mesa Mesopromet, koja će biti otvorena u petak 29.septembra i Milkraft mljekara u Pavinom Polju, gdje radovi ulaze u završnu fazu. Opština Bijelo Polje je prva opština u Crnoj Gori koja je 2012. godine napravila lokalni Agrobudžet i svo to vrijeme realizuje čitav set podsticajnih mjera u poljoprivredi. Opština Bijelo Polje je svo vrijeme u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje u kontinuitetu brinula o teže zaposlenim licima kroz javne radove, kroz programe geronto domaćica i o invalidima rada, kazala je Omerhodžić.

Predsjednik Odbora direktora Investiciono -razvojnog fonda Zoran Vukčević kazao je da je danas u Bijelom Polju prezentacija zajedničke ponude Zavoda za zapošljavanje i Investiciono –razvojnog fonda koja je prije svega namijenjena nezaposlenim licima.

-Ponuda je namijenjena različitim ciljnim grupama prije svega ženama u biznisu, tehnološkim viškovima, ali i visokoškolcima koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Naša ideja je da ove dvije institucije zajedno integrišu svoje kapacitete, i da im obezbijedimo nefinansijsku podršku koja se prije svega sastoji u obezbjeđivanju neophodnog znanja za otpočinjanje biznisa i naravno finansijsku podršku IRF-a. Mi smo od ove godine posebnu pažnju posvetili sjeveru i naravno Bijelom Polju , gdje je IRF do sada ukupno plasirao oko 56 miliona eura, a samo u ovoj godini blizu 10 miliona eura. Imamo značajan rast i tako će biti u narednom peridu , da prije svega podržimo sjever u dijelu obezbjeđivanja svih potrebnih sredstava kada su u pitanju nezaposlena lica. Mi prije svega nudimo kredite koji su namijenjeni za tri ciljne grupe, radi se o beskamatnim kreditima sa rokom povraćaja do 12 godina i grejs periodom do 4 godine u iznosu do 50 hiljada eura, kazao je Vukčević.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić rekao je da je Zavod sa Investiciono- razvojnim fondom potpisao sporazum koji je temelj dugoročne saradnje IRF-a i Zavoda za zapošljavanje.

-Mi smo u svrhu ove aktivnosti stavili naše biroe jer Zavod ima dobru mrežu svojih biroa i dobru evidenciju nezaposlenih lica. Smatramo da možemo dosta pomoći ovim aktivnostima kroz animiranje korisnika kredita, kroz animiranje nezaposlenih lica za ove kreditne linije IRF-a. Zavod za zapošljavanje ima i sopstvenu kreditnu liniju koja je istini za volju ograničena i koja nudi kredite od 5 do 15 hiljada po prilično povoljnim uslovima, kazao je Mustafić.