Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić i direktor Fonda penzijskog i inavalidskog osiguranja Dušan Perović potpisali su Ugovor o prenosu prava susvojine bez naknade sa Fonda PIO na Opštinu Bijelo Polje za potrebe komunalnog preduzeća ,,Lim“ Imovinu koja se ustupa je nekada koristilo preduzeće Transservis.

 Predsjednik Žurić kazao je da je ovaj događaj veoma značajan za lokalnu upravu, posebno za komunalno preduzeće ,,Lim“ u cilju obezbjeđenja materijalno-tehničkih uslova za njihovo uspješnije poslovanje.

-Komunalno preduzeće iz mjeseca u mjesec ima sve pozitvnije parametre poslovanja i ovo se odvija u cilju njihove reorganizacije. Povod posjete direktora Fonda PIO je završetak procesa koji je trajao dvije godine, a to je stavljanje na raspolaganje bez naknade  dijela iimovine i ustupanje na korišćenje komunalnom preduzeću Lim, a tiče se imovine nekadašnjeg Tranaservisa. Radi se o jednoj atraktivnoj lokaciji na kraju  ulice Voja Lješnjaka. Ova lokacija je bila osnov restrukturanja komunalnog preduzeća ,,Lim“ i treba  da bude  baza novog uređenja ovog preduzeća koje obavlja veoma složene poslove, a često i najteže poslove koji se ne nalaze u opisu posla i u njihovom domenu, a komunalno preduzeće je žila kucavica na terenu, ali i samom gradu kada je u pitanju funkcionisanje lokalne uprave. Gospodin Perović je još jednom pokazao odnos Fonada PIO i Vlade Crne Gore prema Bijelom Polju, tako što će  dio njihove imovine nakon potpiasivanje ovog  ugovora staviti na raspolaganje komunalnom preduzeću bez ikakve naknade. Prije njih je to na isti način učinio Investiciono-razvojni fond i njma se ovom prilikom zahvaljujemo. Ostalo je da osim onoga što je Komunalno preduzeće na početku kupilo da jedan mali dio ovog procesa zaokružimo sa samom Vladom Crne Gore i da od tog trenutaka Komunalno preduzeće i zvanično bude na novoj adresi sa dovljno dobrim prostorom i dovoljnim kapacitetima za razvoj ovog preduzeća. Ovom prilikom se zahavaljujem i kolegama iz Direkcije za imovinu Opštine Bijelo Polje koji su ovaj komplikovan proces uspješno vodili prema državnim organima, kako bi smo došli u priliku da ovo danas finalizujemo, kazao je Žurić.

Direktor Fonda Penzijskog i inavalidskog osiguranja Crne Gore Dušan Perović kazao je da je ovim Ugovrom predviđeno da Fond PIO bez naknade ustupa  imovinu bivšeg Transservisa koju će  u narednom periodu koristiti komunalno preduzeće ,,Lim“.

 

-U Fondu PIO smo sproveli sve procedure i donijeli odluke da se ova imovina bez nakanade ustupi Opštini Bijelo Polje, a Opština komunalnom preduzeću ,,Lim“. Interes je Fonda, kao državne institucije  koja vodi brigu o najstarijoj populaciji da pruži podršku za najstarije i ne samo za njih, već podršu za unaprjeđenje svih privrednih aktivnosti  koji su baza i osnova za kvalitetan servis. Nadamo se da će se u narednom periodu stvoriti preduslovi da ovo preduzeće može da funkcioniše na kvalitetan način. Vrijednost imovine koja se danas ustupa je oko 62 hiljade eura, što znači da je  u procentualnom iznosu učešće Fonda PIO u ovoj imovini je bilo 18 posto. Ukupna vrijednost imovine ovog preduzeća je procijenjena na 530 hiljada 632 eura, a u ukupnoj strukturi su i IRF, sami zaposleni i Vlada. Vrlo brzo će komunalno preduzeće biti u potpunosti vlasnik ove imovine, kazao je Perović.

Direktor komunalnog preduzeća ,, Lim“ Radenko Vujošević zahvalio se direktoru Fonda PIO, predsjedniku Opštine i svim nadležnim u organima lokalne uprave na uloženom naporu da se ovaj proces privede kraju.

-Na ovaj način će Komunalno preduzeće imati uslove da se razvija i na još bolji način  ostvaruje javnu funkciju u svim oblastima za koje je nadležno, kazao je Vujošević.