Odbornici lokalnog parlamenta na današnjoj sjednici usvojili veliki broj značajnih odluka.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Bijelo Polje; Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje; Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021.godine; Prijedlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar“i za predsjednika Žirija izabrali Tomislava Timotijevića, a za članove Sadika Šahmana,Miladina Pekovića, Mithata Idrizovića, Muradifa Grbovića, Fahrudina Kasumovića i Radosava Nišavića. Odbornici su usvojili i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Komunalno „Lim“ Bijelo Polje o kreditnom zaduženju radi finansijske konsolidacije; Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o ustupanju dijela sredstava iz Egalizacionog fonda radi izmirivanja kredita DOO Komunalno –„Lim“ Bijelo Polje; Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje o kreditnom zaduženju; Prijedlog Odluke o doplatnoj dopunskoj karti; Prijedlog izmjene i dopune cjenovnika usluga za posebna parkirališta; Prijedloge Odluka o davanju statusa spomen-obilježja na teritoriji opštine Bijelo Polje; Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje; Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje; Prijedlog Odluke o ustanovljenju, uslovima, načinu i postupku dodjeljivanja opštinskih nagrada i priznanja i Prijedlog Odluka iz imovinsko-pravne oblasti.