Predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Džemal Ljušković, potpredsjednica Opštine Nemša Omerhodžić i sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić razgovarali su sa članovima Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za rad, zdravstvoi socijalno staranje Skupštine Crne Gore, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, predstavnicima UNICEF-a, Ministarstva za ljudska prava, Ministarstva rada i socijalnog staranja i NVO sektora. Nakon sastanka posjetili su Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju ,,Tisa" i Malu grupnu zajednicu, koja funkcioniše u okviru ove ustanove.

Predsjednik Skupštine opštine Bjelo Polje Džemal Ljušković kazao je da su  socijalna i dječija zaštita i ranjive grupe već duži period u posebnom fokusu lokalne uprave u Bijelom Polju.

-Naša Opština prepoznata je kao lučonoša u ovoj oblasti, a naravno da ima još toga da se uradi, ali po mom sudu ne mnogo, nakon čega bi mogli govoriti o kompletnoj pokrivenosti ranjivih grupacija određenim servisima i standardima koji su potrebni, a koje oni zaslužuju, kazao je Ljušković.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore Halil Duković kazao je da je cilj posjete Maloj krupnoj kući da se članovi Odbora upoznaju sa načinom funkcionisanja ovog novog servisa socijalnih usluga. Takođe, na ovaj način Odbor će, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, nastaviti praćenje poštovanja prava djece sa teškoćama u razvoju.

-Stvaranje ove grupne zajednice rezultat je dobre bilateralne saradnje Crne Gore i SAD, te saradnje građana Bijelog Polja, Ministarstva  rada i socijalnog staranja, UNICEF-a, Programa humanitarna pomoć Evropske komande oružanih snaga SAD, Kancelarije vojnog atašea i Kancelarije za vojnu saradnju, kazao je Duković.

Predsjednik Odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje Suad Numanović kazao je da je Opština Bijelo Polje i u teškim vremenima imala poseban senzibilitet da izgrađuje ovakve institucije.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković kazao je da se kod raspodjele izvornih prihoda mora voditi računa, da i lokalne zajednice dobiju određena novčana sredstva od države da bi ove ustanove mogle da budu održive.

Šef UNICEF-a za Crnu Goru Osama Makavi Kogali čestitao je Opštini Bijelo Polje na svemu što je uradila kada je u pitanju promovisanje prava djeteta na lokalnom nivou.

-Treba cijeniti činjenicu da su stanovnici ove opštine prihvatili da se Mala porodična zajednica upravo ovdje uspostavi. Shvatio sam koliko je ova odluka bila teška za donijeti i koliko je ova sredina bila otvorena da u svoje srce primi i djecu sa posebnim potrebama i jednu ovakvu instituciju. Ovo je nešto što je za ponos Bijelom Polju i vrijedno pohvale, kazao je Makavi Kogali.