Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa i službi lokalne uprave za 2017. godinu usvojen je na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta sa 22 glasa za, bez glasova protiv, dok je 10 odbornika bilo uzdržano.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić kazao je da su višemilionske investicije u protekla dva mandata promijenile izgled našeg grada i učinile ga u svakom smislu urbanijim i funkcionalnijim mjestom za život.

-Obilaznica, regionalni put prema Pljevljima, nova željeznička infrastruktura na teritoriji naše opštine, moderan Dom starih, impozantan novi Dom zdravlja, rekonstruisano odjeljenje  gradske bolnice, avangardni objekti gradskih vrtića, gradska tržnica, nova gradska parking garaža, najsavremeniji granični prelaz Dobrakovo, unikatan gradski most, mostovi na Ribarevinama i Strojtanici sa pratećim saobraćajnicama, stambeno poslovni kompleks u Nikoljcu, stambeni objekti na Ribarevinama, gradska kapela i niz prigradskih i seoskih objekata iste namjene. Izgrađen je novi i rekonstruisan postojeći  objekat za djecu sa posebnim potrebama, nova zgrada Opštinskog Crvenog krsta, gradska čitaona, novi Spomen park i Park pjesnika, novo izvorište za snabdijevanje grada vodom i značajni novi prigradski i seoski vodovodi, elektroenergetski objekti, obkjekti novih škola i brojne rekonstrukcije postojećih, asfaltiranje, nasipanje, probijanje puteva u prigradskim i seoskim naseljima. Jedan od najzahtjevnijih projekata je izgradnja gradskog kolektora u partnerstvu sa Evropskom komisijom, izgradnja rasvjete na obilaznici, nova sala Skupštine opštine, početak novog objekta škole Dušan Korać sa objektom Muzičke škole. Među prvim opštinama smo usvojili Prostorno urbanistički plan i brojna druga planska dokumenta posebne namjene, tu su  i brojni drugi manji ali ne ni malo manje važni projekti,  što je svake godine pojedinačno  iznosilo najmanje 20 miliona eura novih investicija. Veoma značajna sredstva uložena su u razvoj sportskih klubova. Bijelo Polje je domaćin nadaleko prepoznatljivih domaćih međunarodnih kulturnih manifestacija. Četiri biznis zone sa već otvorenim fabrikama ali i brojnim započetim i planiranim proizvodnim pogonima, a  posebno  strateški projekti valorizacije Bjelasice i Đalovića pećine vrijedni  zajedno više od 40 miliona eura,  već su u poodmaklim fazama realizacije. Sve to zajedno dokazuje da smo nastojali da snažno razvijemo ukupan društveni  ambijent u svim njegovim segmentima i na svim nivoima u proteklih sedam godina. Trećeg januara smo svečano otvorili rekonstruisani gradski trg, a konačan izgled gradsko jezgro će dobiti poslije rekonstrukcije fasada i nakon postavljanja nove dekorativne i  gradske rasvete za šta su tenderi  i projekat već pripremljeni. Započeti su radovi na izgradnji mosta Sutivan-Njegnjevo, a otvoren je i most u Ravnoj Rijeci koji nas direktno spaja sa srcem bjelopoljske strane Bjelasice na kojoj je već odrađeno mnogo posla. Na rijeci Bistrici u Majstorovini otvorena je 7 milion eura vrijedna hidroelektrana. Za sve navedeno,  a nabrojali smo samo najkrupnije projekte, složićemo se bilo je potrebno obezbijediti za nas a i za mnogo bogatije opštine i države značajne finansijske iznose koji su samo dijelom ostvareni iz sopstvenih izvora. Dobrom pripremom projekata iz međunarodnih donacija,  a prije svega zahvaljujući snažnoj podršci Vlade Crne Gore,  sve sa našim najbitnijim ciljem da zajedno dočekamo efekte izgradnje autoputa i tako zajedno riješimo najveće probleme sjevera. Uvijek sam bio ponosan što sam rođen u Bijelom Polju, a protekli period od sedam godina me je učinio još ponosnijim što sam radio sa mudrim, sposobnim i vrijednim ljudima. Najbolje je što prije shvatiti da je najmanje bitno ko personalno obavlja određene poslove,  jer ta tradicija naše razboritosti, istorijsko stremljenje bez kompromisa određuju način i kurs vođenja našeg grada, a mi svi ostali smo samo djelići njegove istorije. Procijenio sam da je sedam godina obavljanja ovog posla zaokruženih na današnji dan period u kojem sam ja dao svoj maksimum na rješavanju veoma kompleksnih zahtjeva naše lokalne zajednice. Znam da imamo brojne mlade ljude koji su spremni da se sa još više znanja i energije uhvate u koštac sa budućim izazovima i time je moja odluka postala lakša i sigurnija. Uz vječnu zahvalnost i poštovanje Bijelom Polju još jednom Vam zahvaljujem na saradnji i želim uspjeh na poslovima razvoja našeg grada, zaključio je Žurić.

Nakon usvajanja Izvještaja o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija organa lokalne uprave za 2017 godinu predsjednik Skupštine opštine Džemal Ljušković obavijestio je prisutne i javnost da je predsjednik Opštine Aleksandar Žurić podnio ostavku na funkciju predsjednika Opštine Bijelo Polje čime je prestao i mandat potpredsjednicima opštine Nemši Omerhodžić i Abazu Kujoviću.

Ljušković se zahvalio dosadašnjem predsjedniku  Žuriću i potpredsjednicima na višegodišnjoj kvalitetnoj saradnji i poželio im uspjeh u daljem životu i radu.