Predsjednik Opštine Bijelo Polje mr Petar Smolović se danas na proširenom kolegijumu sastao sa sekretarima lokalne uprave, rukovodiocima opštinskih službi, javnih preduzeća i javnih ustanova ističući potrebu što veće orijentacija ka građanima u svakom segmentu poslovanja.

’’Potrebno je da probleme i događaje posmatramo očima građana i da u njihovom interesu u skladu sa zakonom sprovodimo planove u atmosferi rada, reda i discipline’’ napomenuo je predsjednik Smolović. On je predstavnike nadležnih organa lokalne uprave upoznao sa nekim dugoročnim planovima i aktivnostima koje će se sprovoditi u narednom periodu, pri čemu je zahtjevao da se dostave izvještaji o radu i planovi rada svih organa uprave, kao i da svi zaposleni poštuju radno vrijeme i radne zadatke.  ’’Potrebno je napraviti efikasnu upravu kako bi građani osjetili transparentnost’’, naglasio je predsjednik Opštine i dodao da je ’’osnovni motiv orijentacija prema građanima u skladu sa zakonom’’.