Predsjednik Opštine Bijelo Polje mr Petar Smolović razgovarao je danas sa delegacijom Svjetske banke koju je predvodio  Stavros Stavrou, viši specijalista za socijalni razvoj, o ponovnoj integraciji lica - povratnika iz inostranstva u socijalne  tokove sa posebnim akcentom na pripadnike romske populacije.

Sastanku su prisustvovali Darko Pekić, konsultant CEED-a, Fahrudin Begović, menadžer Opštine Bijelo Polje, Saida Čikić, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Admir Mustajbašić, direktor Centra za socijalni rad Bijelo Polje  i  Božica Zeković, rukovodilac Službe predsjednika Opštine Bijelo Polje .

Na sastanku su detaljno analizirani problemi sa kojima se suočava  ova populacija u našoj zemlji. Ovi problemi  zahtijevaju ozbiljan pristup i koordinisane aktivnosti svih relevantnih institucija na državnom i lokalnom nivou, međunarodnih i nevladinih organizacija kako bi se integracija uspješno sprovela.

 Dogovoren je nastavak zajedničkih aktivnosti na detaljnoj analizi iz te  problematike kao i konkretan plan mjera za rješavanje istih. Potrebno je stvoriti povoljan ambijent za njihov boravak u Crnoj Gori, tako što će se stvoriti uslovi za njihovo kvalitetno obrazovanje i zapošljavanje. Postoji mogućnost da se u  Bijelom  Polju realizuje Pilot projekat za socijalnu integraciju ove populacije.