Danas je održan konstitutivni sastanak Radne grupe za praćenje realizacije projekta valorizacije Đalovića pećine.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović kazao je da je zadatak ove Radne grupe da prati i koordinira sve aktivnosti vezane za ovaj projekat.

-Drago mi je da su se današnjem sastanku odazvali, osim svih članova Radne grupe, brojni predstavnici državnih i organa lokalne samouprave koji su uključeni u projekat, kao i predstavnici projektanta i izvođača radova. Napravili smo presjek stanja realizacije projekta, utvrdili dalju dinamiku aktivnosti i definisali pojedinačne obaveze i nadležnosti,  istakao je Smolović.

Očekuje se da polovinom jula počne proboj puta prema Đalovića pećini u dužini od 6 km od Bistrice do manastira Podvrh.

Današnjem skupu prisustvovao je Almer Kalač, direktor Direkcije za javne radove Crne Gore, direktori javnih opštinskih preduzeća, a predsjedavajući je bio koordinator Radne grupe Rešad Nuhodžić, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma.