Danas je odražan sastanak Radne grupe za praćenje realizacije aktivnosti na projektu  ,,Bjelasica“.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović kazao je da je od presudnog značaja što se ovaj projekat nalazi u kapitalnom budžetu Vlade Crne Gore pod oznakom finansiranje do finalne realizacije. Vrijednost projekta je oko 23 miliona eura.

Na sastanku kojim je predsjedavao koordinator Radne grupe Aleksandar Žurić analizirane su dosadašnje aktvnosti na ovom izuzetno značajnom projektu i dogovorena dinamika realizacije akativnosti u narednom periodu.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici državnih i organa lokalne smouprave koji su uključeni u realazaciju ovog projekta.