U Podgorici je 17. jula organizovana konferencija ROMACTED: Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou, koji je zajednički program Evropske Unije i Savjeta Evrope. U okviru konferencije, organizovano je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju za učešće u programu sa predstavnicima osam crnogorskih lokalnih samouprava, koji je u ime opštine Bijelo Polje potpisao predsjednik Petar Smolović.

Cilj Programa je da pomogne jačanju političke volje i održivih načina demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, osnaživanju romske i egipćanske zajednice, te da poboljša i ojača spremnost, kapacitete, znanja i vještine institucija koje rade na sprovođenju programa inkluzije. Uvodna izlaganja su imali Leon Đokaj, generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Herman Spitz, šef za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori i Marcos Andrade, menadžer ROMACTED programa Savjeta Evrope, tim za Rome i Putnike.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović izrazio je zadovoljstvo što je sa Savjetom Evrope i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava potpisan Memorandum o saradnji u ime Opštine Bijelo Polje, koja se našla među osam iz Crne Gore i  60 opština iz sedam država koje su obuhvaćene ovim projektom.

-Cijenim da je  pitanje inkluzije Roma veoma važno pitanje za čitavo crnogorsko društvo jer se Romi svakodnevno susreću s brojnim izazovima, poput društvene isključenosti, segregacije i marginalizacije koje vode ka nedostatku obrazovanja, nezaposlenosti, stanovanju, kao i veoma rasprostranjenom siromaštvu, ističe Smolović. 

Predsjednik Opštine kaže da je u cilju unapređenja položaja Roma na nivou lokalne samouprave, važno je donošenje lokalnog plana akcije, čija je izrada u toku kao zvaničnog, strateškog dokumenta koji definiše pravce djelovanja opštine u raznim oblastima ali i jasne mehanizme pomoću kojih se može pratiti ostvarivanje ciljeva.

-Naša opština je spremna i odlučna da se uhvati u koštac sa postojećim izazovima i želimo da obezbijedimo plodno tlo za okončanje diskriminacije, te na taj način omogućimo svim stanovnicima naše opštine da dosegnu svoj puni potencijal, što je jedini način da se osigura bolja budućnost. Vjerujemo da ćemo potpisivanjem ovog Memoranduma stvoriti još bolje uslove za život u zajednici, da ćemo zajedničkim snagama kroz partnerstvo više društvenih činilaca poboljšati standard i uslove života Roma i na taj način zaokružiti paket podrške prema ovoj ciljnoj grupi, zaključio je Smolović.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Zajednice opština Crne Gore i sekretarka Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine Bijelo Polje Saida Čikić je istakla da lokalne samouprave imaju vrlo važnu ulogu u unapređenju položaja Roma, s obzirom da se, kako je pojasnila, većina strateških mjera ostvaruje upravo na lokalnom nivou.

-Zajednica opština, kroz zastupanje zajednički utvrđenih interesa svojih članica, radi na razvoju i unapređenju lokalne samouprave i efikasnijem obavljanju njihovih nadležnosti u interesu lokalnog stanovništva. Zajednica opština pripremila model Akcionog plana, koji je usklađen sa međunarodnim dokumentima, objasnila je Čikić.

 Ona je poručila da se društvo mora ponijeti odgovorno prema romskoj populaciji.

-Romi ne smiju ostati na marginama društvenih zbivanja. Mora im se pružiti veća podrška, a smatram da je ovaj projekat jedan od načina, a mi, kao ozbiljno i odgovorno društvo, u obavezi smo da, pitanje Roma tretiramo tako“, zaključila je Čikić.