Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović i generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goran Kuševija svečano su danas  otvorili  Dnevni boravak za stara lica.

Direktor JU Dom starih Dejan Pavićević kazao je da je finansijska sredstva za ovaj Dnevni boravak obezbijedilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje.

-U našem gradu ima dosta usamljenih starih osoba kojima je potrebna pomoć, lijepa riječ, druženje sa vršnjacima, medicinska njega, a sve to iz razloga što su njihovi bližnji okupirani obavezama i nisu u mogućnosti da im se posvete u potpunosti. U želji da pomognemo i zadovoljimo socijalnu, psiho - fizičku i zdravstvenu dimenziju života starih osoba, odlučili smo da otvorimo Dnevni boravak kapaciteta 20 mjesta. Korisnici boravka biće lica koja se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad Bijelo Polje, a usluge će pružati socijalni radnici i medicinsko osoblje naše ustanove. Dnevni boravak je koncipiran tako da se stare osobe druže, razgovaraju i koriste usluge u skladu sa svojim afinitetima. Suština je da im se pruži ono što nemaju kod kuće a to je bogat društveni život  u prijatnom okruženju, naglasio je Pavićević.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović ističe, da se ova aktivnost realizovala u međusektorskom dogovoru Ministarstva rada i socijalnog staranja, Opštine Bijelo Polje i JU Dom starih. Imamo još jedan vid socijalne zaštite u Bijelom Polju koji je namijenjen pripadnicima trećeg doba.

-Ovaj sadržaj će upotpuniti njihove dnevne aktivnosti, povećati njihovu socijalnu inkluziju, omogućiti im mjesto gdje mogu da se druže i nadam se da ćemo imati još ovakvih sadržaja, kaže Smolović.

Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goran Kuševija, rekao je da otvaranjem Dnevnog boravka nadležni pokazuju odgovornost prema najstarijioj kategoriji našeg stanovništva.

-Opština Bijelo Polje u kontinuitetu pokazuje društvenu odgovornost. Ova opština je razvila Dnevni boravak za djecu sa smetnjama u razvoju i to je bio prvi Dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama u Crnoj Gori. Danas je ovo jedan od mnogih socijalnih servisa koje je Opština Bijelko Polje prepoznala, naravno da je podršku pružilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja,objasnio je Kuševija.