Danas je održana Skupština Turističke organizacije Bijelo Polje kojom je predsjedavao predsjednik Skupštine TO i predsjednik Opštine Petar Smolović na kojoj  je za predsjednika Izvršnog  odbora izabran Željko Madžgalj, dok je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Veselin Merdović.

Za nove članove Izvršnog odbora su izabrani Vladan Čampar, Zehra Balić, Suad Gušmirović, Dušan Ružić i Musa Ramović, a  Branka Prebiračević, Hilmija Franca i Neđeljko Jeremić  koji su i do sada bili u ovom organu upravljanja  će nastaviti mandat.

Novi članovi Skupštine Turističke organizacije su Bojan Obradović, Goran Prebiračević, Nedžad Ćeman, Ljubica Šekularac, Slobodan Šebek i Slavko Mrdak.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović  istakao je da radovi na dva najznačajnija projekta Bjelasica i Đalovića pećina teku planiranom dinamikom.

-Žičare će biti završene do kraja ove godine ali će operativnu upotrebu imati u 2020. godini i do tada svi zajedno treba da radimo na pripremi prateće infrastrukture kako bi spremno dočekali zvršetak ovih turističkih projekata, naglasio je Smolović koji je članove Skupštine detaljno upoznao i sa drugim aktuelnostima od značaja za razvoj turizma u Bijelom Polju.

Direktorica Turističke organizacije Violeta Obradović kazala je da Skupština Turističke organizacije broji 35 članova, dok Izvršni odbor čini 9 članova.

-I Skupštinu i Izvršni odbor  čine kompetentni ljudu u svojim oblastima koji mogu doprinijeti razvoju turizma u Bijelom Polju, istakla je  Obradović.