Predsjednik Opštine Petar Smolović, prisustvovao je uručenju donacije Crvenog krsta za interaktivnu sobu u osnovnoj školi ,,Dušan Korać" u kojoj borave djeca sa posebnim potrebama. Takođe su donirane i dvije interaktivne table za učionice osnovaca koje će doprnijeti osavremenjavanju nastave redovnih odjeljenja. Ukupna  vrijednost donacije 5,5 hiljada eura.

Za odjeljenje za djecu sa posebnim potrebama za opremanje interaktivne sobe uručena je didaktička oprema (smjernice, šake, stopala, štapići za serijaciju, taktilno zvučne kutije, mehaničko logopetske sonde, interaktivne didaktičke table, sto i stolice. Za redovno odjeljenje uručena je tehniča oprema:projektor i laptop. Ovu vrijednu donaciju obezbijedila je Opštinska oraganizacija Crvenog krsta Bijelo Polje u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje, a uz pomoć američke humanitarne organizacije LDS Charities.