Predsjednik Opštine Bijelo  Polje Petar Smolović, direktor JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju  ,,Tisa“ Ensad Omerović i direktor JU Dom starih Bijelo Polje Dejan Pavićević razgovarali su danas sa direktorom JU Dječiji dom ,,Mladost“ iz Bijele Vladimirom Delićem i rukovodiocem u ovoj ustanovi Marelom Savić na temu preuzimanja Male grupne zajednice koja je do sada funkcionisala u sastavu usatnove ,,Tisa“.

Mala grupna zajednica je od prvog februara ove godine i formalno dio JU Dječiji dom Mladost iz Bijele. Sagovornici su se saglasili da je veliki značaj preuzimanja ove Organizacione jedenice.  Na ovaj način će dodatno biti unprijeđen kvalitet usluga socijalne i dječije zaštite i briga o korisnicima.

Predsjednik Smolović je istakao da je Bijelo Polje uvijek prednjačilo kada je u pitanju otvaranje novih socijalnih servisa i briga o kategorijama stanovništva kojima je pomoć  društvene zajednice najpotrebnija što ćemo nastaviti i u narednom periodu.

Podsjetimo Mala grupna zajednica u sastavu JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju ,,Tisa“ otvorena je 25. novembra  2015.godine.