Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović i glavna administratorka Marina Petrić  razgovarali su danas sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućkom Bakovićem, koji je boravio u dvodnevnoj radnoj posjeti Bijelom Polju, u okviru održavanja “Dana Zaštitnika”.

 

Predsjednik Smolović je kazao da je veoma značajno što je Ombudsman u neposrednoj komunikaciji sa građana bio u prilici da se upozna sa problemima sa kojima se oni suočavaju a koji se odnose na neostvarivanje ili kršenje njihovih prava.

Predsjednik je upoznao Ombudsmana sa svim aktivnostima koje preduzima lokalna uprava u cilju bolje komunikacije i rješavanja problema građana.

Baković je rekao da je 25 građana za dva dana koliko je boravio u Bijelom Polju uputilo žalbe Ombudsmanu.

-Građani se najviše javljaju sa pritužbama koje se odnose na postupak zapošljavanja. Najbolniji je proces rada i zapošljavanja, odnosno nezaposlenost, a pored toga, građani se javljaju i zbog problema legalizacije, imovine i neriješenih imovinskih odnosa. Ima i onih koji se žale na sudske odluke, za koje smatarju da su nezakonite, ali su uglavnom u pitanju pravosnažne odluke i mi ih ne možemo mijenjati.

Ombudsman je kazao da će na osnovu primljenih pritužbi formirati predmete.

-Nakon formiranja predmeta, pokrenućemo ispitni postupak, na osnovu kojeg ćemo zauzeti stav i mišljenje o tome da li je pritužba osnovana i da li je bilo povrede prava. Tamo gdje nađemo da ne možemo postupati ili gdje se radi o pravosnažnim odlukama državnih organa, daćemo savjet podnosiocu pritužbe kako i na koji način da nastavi postupak, zaključio je Baković.