Na poziv Evropske banke za obnovu i razvoj, predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović boravio je na međunarodnoj konferenciji u Sofiji. Konferencija je za temu imala politike infrastrukturnog i održivog razvoja, sa posebnom pažnjom na  planove upravljanja otpadom, kroz sistem održivog recikliranja.

Podsjećamo, državnim Planom za  upravljanje otpadom, predviđeno je  da Opština Bijelo Polje, bude regionalni centar, za jedanaest opština sjevera Crne Gore. EBRD već finasira izradu studije izvodljivosti za razradu i odabir najboljeg projekta, koje će biti osnova za dalju razradu i traženje najboljeg rješenja.
-Ovo je veoma važan momenat u razvoju  Bijelog Polja i naš doprinos  pregovaračkom procesu za prijem Crne Gore u Evropsku uniju. Crna Gora je otvorila poglavlje 27 i time krenula u jednu od najzahtjevnijih oblasti a to je tretman otpada i zaštita životne sredine. Poglavlje predviđa da će se u Crnu Goru kroz razne projekte zaštite životne sredine, uložiti više od 1,5 milijardi eura.
Interes Bijelog Polja je zdrava životna sredina, kvalitetno definisan tretman otpada i projekat koji će otvoriti nova radna mjesta za naše sugrađane. Veoma sam  zadovoljan postignutim uz očekivanje da nas brzo čeka i realizacija planiranog,  prenosi utiske sa konferencije Predsjednik Smolović.