Danas je održana osma sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje kojom je predsjedavao predsjednik Abaz Dizdarević. Na dnevnom redu su bila odbornička pitanja i odgovori.

Odgovarajući na pitanje odbornika Vladana Rudića predsjednik Opštine Petar Smolović je istakao da Opština Bijelo Polje je prva na sjeveru Crne Gore uvela veb-portal za elektronsku komunikaciju sa građanima pod nazivom “Sistem 48”. Sistem je počeo sa radom 08. maja 2019. godine.

-“Sistem 48” je softver koji omogućava građanima Bijelog Polja da elektronski prijave komunalni problem a za uzvrat mogu očekivati rješenje prijavljenog problema u roku od 48 sati ili dobiti odgovor o načinu i postupanju rješavanja istog. Aplikacija je veoma jednostavna za rad, tako da građani mogu lako izabrati kategoriju problema, opisati isti, naći lokaciju na mapi, podići slike problema, ostaviti konakt podatke i izabrati način obavještenja. Sistemu se može pristupiti preko zvaničnog sajta Opštine Bijelo Polje gdje se baner “Sistema 48” nalazi na vidnom mjestu ili preko mobilne android aplikacije koja se može naći na Google play marketu pod nazivom “ Sistem 48 Bijelo Polje ”. Za rad na aplikaciji obučeno je pet operatera iz različitih organa uprave koji zajedno sa administratorom sistema, koji provjerava validnost prijave, odgovaraju na komunalne probleme i vrše posredovanje između građana, web aplikacije i zaposlenih u svojoj službi u cilju što efikasnijeg rješenja komunalnih problema. Često uz pisani odgovor praktikuje se i postavljanje slika sanacije problema, što je i najbolji dokaz efikasnosti ovog sistema. Ukupan broj kategorija za koje se može prijaviti problem je 20, i razvrstane su po sledećim službama zaduženim za njih: - Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj - Sekretarijat za inspekcijske poslove - Komunalna policija - DOO Vodovod „Bistrica” - DOO “Komunalno-Lim”Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema. Smatram da smo na ovaj način unaprijedili transparentnost rada lokalne uprave i podigli odgovornost rada opštinskih organa i službi, a sve u interesu naših građana, kazao je Smolović.

Osim predsjednika Opštine i Skupštine, Glavnog menadžera na pitanja odbornika odgovarali su i resorni sekretari i direktori ustanova i preduzeća čije Opština osnivač.

Odbornici su se interesovali dokle se stiglo sa realazacijom projekta valorizacije planine Bijelasice, valorizacijom Đalovića pećine, izgradanjom kolektora, izgradnjom druge infrstrukture i o ostalim temama  od interesa za građane Bijelog Polja.