Danas je u Bijelom Polju održan sastanak nadležnih državnih i opštinskih organa i službi sa ciljem da  se dogovori  način efikasnijeg djelovanja nadležnih, kako bi se spriječila nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska iz riječnih korita. 

Sa sastanka je upućena jasna poruka da će biti procesuirani i najstrožije sankcionisani svi koji budu vršili nelegalnu eksploataciju i na taj način prekršili zakone iz ove oblasti.

Na sastanku je saopšteno da je formiran Državni koordinacioni tim za praćenje nelegalne eksploatacije riječnih nanosa. Ovaj Tim je formiran jer je za adekvatno rješavanje ovog problema potrebna saradnja i koordinacija više nadležnih organa i službi.  Usvojen je i Akcioni plan za period 2019-2001. godina  kojim su jasno precirani mehanizmi koji se odnose na zaštitu rječnih korita od nelegalne eksploatacije.

Cilj je da se zajedničkim snagama isprate sve ove aktivnosti i da se spriječi nelegalno djelovanje, a kontrole rječnih korita će biti svakodnevne, ne samo za eksploataciju već i za nelegalne deponije, ali  i kavlitet vode na zvaničnim kupalištima.

Ingerencije za kontrolu i sankcionisanje počinilaca prekršaja iz ove obalsti osim državnih inspekcija na osnovu prenosa nadležnosti u narednom periodu imaće i nadležne opštinske službe, pa će djelovanje biti još efikasnije.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, Glavna administratorka Opštine Marina Petrić, sekretari sekretarijata za satambeno-komunalne poslove i saobraćaj Dejan Luković, za inspekcijiske poslove Muzafer Badžić, načelnik Komunalne policije Dušan Drašković, generalni direktor Direktorata za vodoprivredu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Momčilo  Blagojević, direktor Uprave za vode Damir Gutić i predstavnik Uprave policije Muriz Dizdarević.