Na današanjoj sjednici lokalnog parlamenta za potpredsjednike Opštine Bijelo Polje izabrani su Nermin Bećirović diplomirani menadžer iz Socijaldemokrata i Ernad Suljević specijalista u turizmu iz Bošnjačke stranke. Odbornici su usvojili i Predlog Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2018.godinu.

Obrazlažući odluku o imenovanju potpredsjednika, predsjednik Opštine Petar Smolović kazao je da je Demokratska partija socijalista odlučila  da teret odgovornosti podijeli sa koalicionim partnerima, Socijaldemokratama i Bošnjačkom strankom, a predloženi kandidati svojim ljudskim, moralnim i profesionalnim kvalitetima će dati doprinos razvoju lokalne uprave.

Smolović je govoreći o završnom računu Budžeta Opštine za prošlu godinu podsjetio da je Budžet realizovan u procentu od 97,96%, što predstavlja veliki uspjeh.

Usvojeni su i Predlog Odluke donošenju Plana kapitalnih investicija opštine za period 20019-2021. godina, Izvještaj o radu i poslovanju DOO Komunalno- Lim Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu, Izvještaj o radu i poslovanju DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Planom i Programom za 2019. godinu. Data je saglasnost na odluke Odbora direktora o uzboru Radenka Vujoševića za izvršnog direktora DOO ,,Komunalno –Lim” i Milana Bulatovića za izvršnog direktora DOO ,,Vodovod Bistrica Bijelo Polje.


Odbornci su usvojili Predlog  Odluke  o zaključivanju  Ugovora  o  poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore, Predlog Odluke o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta Opštine Bijelo Polje, Predlog Odluke o učešću Opštine Bijelo Polje u troškovima realizacije projekta Dnevni boravak za stare u Bijelom Polju, Predlog Odluke davanju saglasnosti za organizaciju Međuopštinskih sportskih igara za 2021. godinu,  Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2018.godinu, Predlog Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2019.godinu, Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2018.godinu, Predlog Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2019.godinu, Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBTI za 2019. godinu, Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2019. godini i Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u 2019.godini.
 

Skupština rad nastvalja sjutra u 10 časova kada će odbornici razmotriti preostali dnevni red.