Uprava javnih radova prihvatila je Idejno rješenje vizitoring centra na obali Bistrice u Bijelom Polju, koje je ponudila projektantska kuća „Arhing inženjering“, a u toku su pripreme za objavu tenderske dokumentacije za izradu glavnog projekta i izgradnju.

"Vizitoring centar sa pratećim sadržajima i parkingom, u čije će projektovanje i izgradnju Vlada Crne Gore uložiti oko 800 hiljada eura, dio je projekta valorizacije Đalovića pećine, jednog od najvećih građevinskih poduhvata u oblasti turizma u Crnoj Gori. Površina lokacije na kojoj je centar planiran je 12.000 metara kvadratnih, a sam objekat će se prostirati na 500 kvadrata. Sadržaće restoran sa sanitarnim blokom, kuhinjom i kotlarnicom, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, salu za prezentacije, ambulantu, servis za izdavanje opreme, kao i administrativni blok za zaposlene", saopšteno je iz Uprave javnih radova. 

Ovaj prizemni objekat nalaziće se pored puta od naselja Bistrica prema Manastiru Podvrh, čija je izgradnja u toku, a planiran je tako da bude usklađen sa prirodnim okruženjem. Pored njega biće izgrađen parking sa 42 mjesta za automobile i posebnim mjestima za autobuse, motocikle, bicikle, kao i za potrebe lica smanjenje pokretljivosti. Predviđen je i prostor za avanturistički park i šetalište uz rijeku, koje će biti spojeno sa novim mostom na Bistrici. 

Za potrebe izgradnje vizitoring centra planirana je regulacija rijeke Bistrice, a u te radove biće investirano oko 200 hiljada eura. Takođe, biće rekonstruisan i dio lokalnog puta Bistrice – Mojsir. 

"Pored centra za posjetioce, Vlada će narednih godina sa 18 miliona eura finansirati i druge segmente projekta valorizacije Đalovića pećine, kao što su opremanje i uređenje pećine, izgradnja žičare iznad Đalovića klisure i servisnog objekta na ulazu u pećinu, kao i izgradnja kompletne saobraćajne, vodovodne i elektroenergetske infrastrukture. Prvi radovi na obezbjeđenju elektroenergetske infrastrukture za potrebe žičare i pratećih sadržaja počeli su juče, pripremom za izgradnju trafostanice 35/10 kV, za koju je Uprava javnih radova potpisala ugovor sa budvanskim preduzećem „Elektro tim“, u vrijednosti od 1,2 miliona eura", stoji u saopštenju Uprave javnih radova Crne Gore.