Danas je održan radni sastanak u Opštini Bijelo Polje sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i kompanije Cestra iz Beograda, na kojem su dogovoreni parametri za idejni projekat izgradnje šetališta pored Lima u sklopu projekta regulacije korita rijeke Lim.

“Kroz projekat regulacije korita rijeke Lim biće riješeni višedecenijski problemi sa poplavama, sačuvati vodotoci, zaštititi stanovništvo, zemljište i objekti, počeće naredne godine, dok će centralna zona grada dobiti šetalište čime će se stvoriti moderna ambijentalna cjelina, koja će u potpunosti transformisati izgled Bijelog Polja, jer će izaći na rijeku” – rekao je predsjednik Smolović i izrazio zahvalnost ministru Milutinu Simoviću koji je inicijator ovog projekta, koje će Ministarstvo realizovati u saradnji sa Svjetskom bankom.

Na današnjem sastanku je dogovorena izgradnja pješačke staze sa biciklističkom stazom u dužini od 1200 metara, koja će spojiti Nikoljački most sa Plavim mostom sa obije strane Lima.