Nacrt budžeta Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu planiran je u iznosu od 15.450.000 eura upućen je danas na javnu raspravu, koja će trajati 15 dana. 

U odnosu na prošlu godinu budžet je manji za 300.000 eura, ali će kroz domaćinski pristup i nastavkom uštede na svim nivoima izmijenjena struktura budžeta, koja predviđa povećanja za poljoprivredu, preduzetništvo, socijalna davanja, novorođenčad, studente, sport i kulturu.

Nacrtom budžeta u narednoj godini je predviđeno povećanje subvencija za poljoprivredu za 50 hiljada, što je 20 posto uvećanje. Takođe, povećane su i subvencije za rurarni razvoj sa 70.000 na 100.000 što je povećanje oko 40 posto, kao i transferi za socijalna davanja.

Novorođenčad će u 2020. godini dobijati od Opštine poklon od 150 eur umjesto dosadašnjih 100 eura.

Kada je u pitanju obrazovanje učenici osnovnih škola do 4 razreda dobiće besplatne knjige, a stipendije će dobiti studenti sa prosjekom iznad 9, kao i student deficitarnih zanimanja i sa nižim prosjekom, odnosno iznad 8 i studenti bez oba roditelja.

Za razvoj ženskog preduzetnistvo Opština će izdvojiti 20 hiljada, dok će se 100.000 eura izdvojiti za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženog stanovništva. Za asfaltiranje puteva 600.000 eura, kao i za nasipanje seoskih puteva 20% više od prethodne godine. Transferi za čistoću grada i uređenje zelenila Komunalnom preduzeću su uvećani za 20%.

Kapitalnim budžetom Opština predviđena su ulaganja od 3.67 miliona eura, kao i nastavak realizacije svih projekata na teritoriji Bijelog Polja u vrijednosti preko 60 miliona eura.