Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović pobjednik je kampanje „The Most Roma Friendly Mayor“ – Predsjednik opštine prijatelj Roma.

Prestižna titula je večeras uručena u Evropskom parlamentu u Briselu, a nagradu je u njegovo ime primila Saida Čikić, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

“Otvaranje kancelarije za Rome u kojoj su zaposlene dvije osobe, od kojih jedna romske populacije, kao i podrška projektima koje realizuju romske NVO a tiču se sporta, kulture i obrazovanja, uz obezbijeđivanje 200 hiljada eura u partnerstvo sa organizacijom Help za izgradnju stanova za 12 romskih porodica, samo su neki od rezultata koji su preporučili predsjednika Smolovića za ovu nagradu” – kazala je Saida Čikić večeras u Briselu.

Kampanja se organizuje u okviru projekta „Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“ koji finansira Evropska unija. Kampanja se fokusira na pozitivne primjere podrške lokalnih zajednica uključivanju Roma i Romkinja.

Pored predsjednika Smolovića koji je dobio nagradu na nivou Crne Gore, kada je region u pitanju nagrađeni su: Vladan Glišić (Mladenovac, Srbija), Abdul Batur (Konak, Turska), Kurto Duduš (Šuto Orizari, Sjeverna Makedonija), Imri Ahmeti (Lipljan, Kosovo), Aldin Šljivo (Kakanj, BIH), Maljinda Bufi (Roskovec,Albania).