Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović sa saradnicima upriličio je prijem za 15 zaposlenih u lokalnoj administraciji i javnim ustanovama, koji su se dobrovoljno prijavili za prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

“Na javni poziv koji je raspisan prijavilo se 7 zaposlenih u organima i službama Opštine Bijelo Polje i 8 zaposlenih u javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Bijelo Polje. Danas smo željeli da napravimo ovaj sastanak, kako bi se zahvalili na svemu što su uradili tokom svog rada za Opštinu Bijelo Polje” – rekao je predsjednik Smolović.

On je podsjetio da je Opštinu u prethodnom ciklusu iz 2015. i 2016. godine napustilo putem sporazumnog raskida radnog odnosa uz isplatu otpremnine 120 zaposlenih, čime je Opština ispunila obaveze prema sanacionom planu Ministarstva finansija.

Zaposlenim koji su zainteresovani da na ovaj način raskinu radni odnos biće isplaćen neto iznos otpremnine u visini 50% mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim što iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog.

Takođe, zaposlenom koji ispunjava uslov za penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dvije godine, isplatiće se neto iznos otpremnine u visini 6 bruto zarada.