Žiri za dodjelu Nagrade ,,3.januar″ za 2019. godinu, u sastavu Vesna Pavićević, predsjednica i članovi: Branko Lazović, dr Petar Asanović, Semir Balić, Momčilo Delić, Suada Zoronjić i dr Adnan Striković, na današnjoj sjednici donio je Odluku o dodjeli Nagrade ,,3.januar″ za 2019. godinu.

Nagradu su dobili Hajriz Hačko Brčvak, za njegovo dobročinstvo, filantropiju, brojne donacije za liječenje, a nisu rijetki ni primjeri kada je pomagao đacima i školama u Bijelom Polju i kompanija ,,Bemax″ D.O.O. Podgorica, za društveno odgovorno postupanje, pomoć u razvoju lokalne infrastukture i sporta.

Za ovogodišnje dodjeljivanje Nagrade ,,3.januar″ podnijeti su predlozi za 10 kandidata, od kojih su svi kandidati ispunili formalno – pravne uslove za dodjelu Nagrade.

Dobitnicima će nagrada biti uručena na svečanoj sjednici povodom Dana opštine Bijelo Polje 3.januara 2020.godine.