Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković čestitao je građanima Novu godinu ocijenivši da bi 2020. mogla biti naša najuspješnija godina u koju treba ući sa optimizmom i bez podsticanja razlika među nama.

„U novoj godini želim svima ličnu i porodičnu sreću, a našoj Crnoj Gori stabilnost i sveukupni napredak. Za ostvarenje tih ciljeva, potrebno je još više razumijevanja i tolerancije – kako bismo dostigli veći stepen jedinstva i sloge; ali isto tako i više rada i odgovornosti – kako bismo živjeli bolje i kvalitetnije” – poručio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.

Premijer kazao da će Vlada na taj način ispuniti obećanje na početku mandata da je cilj podizanje životnog standarda svake porodice i svakog pojedinca i solidarnost sa ekonomski i socijalno ranjivim građanima.

„Želim stoga da sa optimizmom uđemo u novu godinu, da ne podstičemo i ne ističemo razlike među nama, već da pronalazimo tačke koje nas spajaju ili makar približavaju jedne drugima. To je zajednički interes svih nas, a prije svega mladih generacija prema kojima bismo svi morali da imamo istu obavezu: da im ostavimo Crnu Goru stabilnu i razvijenu, bez podjela i hipoteka prošlosti“ – poručio je u novogodišnjoj čestitki predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.