Na inicijativu predsjednika Opštine Bijelo Polje Petra Smolovića, održan je sastanak sa predsjednikom Opštine Pljevlja, Igorom Golubovićem i predstavnicom Ministarstva održivog razvoja i turizma Ivanom Vojinović, povodom rješavanja problema prekomjernog zagađenja vazduha.

“Veoma je važno istači da smo ovaj problem postavili na najviši nivo agende i da ćemo u narednom period na kratkoročnom i dugoročnom planu sprovoditi mjere i prevencije kako bi riješili problem zagađenja” – kazao je predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović.

Prema njegovim riječima, kada se govori o aero-zagađenju, mora se imati na umu i mikroklima i geografski položaj naše opštine. Predsjednik je predložio da u saradnji sa Vladom Crne Gore, a po uzoru na Pljevlja Opština radi na davanju podsticajnih mjera građanima za obezbjeđivanje veće energetske efikasnosti za prelazak na čistija goriva.

Sa njim se saglasio predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović, koji je kazao da su u ovoj opštini kroz primjenjivanje mjera za prelazak domaćinstava na pelet smanjili broj dana u godini kada zagađenje prelazi gornju granicu.

“Ono što smo mi primjenjivanjem ovih mjera uspjeli je da smo broj PM 10 čestitica sa 184 dana u 2014.godini smanjili na 129 dana u prošloj godini. Na početku smo imali 280 domaćinstava koja su koristila pelet, a u prošloj godini taj broj je uvećan na 660” – kazao je Igor Golubović, predsjednik Opštine Pljevlja.

On je podsjetio da je Rudnik uglja domaćinstvima i ustanovama u Pljevljima na godišnjem nivou prodavao 25 tona uglja dok je u prošloj godini to smanjeno na 8 tona, što je značajno smanjenje.

Sastanku je prisustvovala Ivana Vojinović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, koja je kazala da problem nije prisutan samo na sjeveru, već i u Podgorici i drugim opštinama.

“Sprovođenje mjera energetske efikasnosti jedna je od značajnih za rješavanje ovog problema, ali smatram da uporedo sa tim treba rješavati probleme sa komunalnom higijenom i automobilima, koji takođe značajno doprinose povećanje zagađenja vazduha” – saopštila je Vojinović.

Na stastanku je zaključeno i da se problem zagađenja vazduha u Bijelom Polju može trajno riješiti realizacijom projekta toplifikacije grada.