Opštinski tim za zaštitu i spašavanje na kvalitetan način je reagovao tokom krize izazvane virusom Covid-19, stoji u informaciji koju je odbornicima lokalnog parlamenta predstavio sekretar Marko Maslovarić.

„Opštinski tim, kao operativna podrška Vladi Crne Gore u cjelini, efikasno je reagovao i opravdao svoju ulogu u ovoj vanrednoj situaciji, a koja je determinisala da trenutno imamo stabilnu epidemiološku situaciju u Bijelom Polju. Opštinski tim će nastaviti sa kontinuiranim aktivnostima praćenja stanja i preduzimanja neophodnih mjera, shodno daljem razvoju situacije, a sve u cilju maksimalne zaštite građana Bijelog Polja “ – istakao je Maslovarić.

Predsjednik Opštine Petar Smolović i rukovodilac Opštinskog tima za zaštitu i spašavanja se zahvalio zdrastvenim radnicima, pripadnicima Uprave policije, Vojske Crne Gore, OO Crvenog krsta, zaposlenima u Domu starih i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, kao i svim opštinskim službama koje su pokazale visok nivo profesionalizma tokom suočavanja sa ovim izazovom.

“Ono što je moj utisak, a vjerujem i svih koji su pratili aktivnosti u vezi sa koronavirusom u našoj opštini i državi je da smo bili uspješni u toj borbi, a ja bih istakao da je to rezultat kvalitetnog zajedničkog rada opštinskih i državnih organa” – rekao je Smolović.

“Međutim, sva podrška i pomoć koju sam naveo ne bi dala rezultate koje sada imamo da naši sugrađani nisu pokazali visok stepen odgovornosti i discipline. Tu posebno želim da iskažem poštovanje stanovnicima Biokovca i okoline koji su podnijeli veliku žrtvu i pobijedili korona virus” – kazao je predsjednik Opštine Bijelo Polje, uz čestitku Nacionalnom koordinacionom tijelu na čelu sa gospodinom Simovićem na odličnom vođenju procesa, kao i našem bjelopoljcu prof.dr Ranku Lazoviću, Šefu medicinskog tima na izuzetnoj organizaciji.

“Želim da podijelim sa Vama informaciju da je premijer Duško Marković brinuo o Bijelom Polju i pomagao nam da obezbijedimo sve neophodne stvari za građane Bijelog Polja, na čemu mu iskazujem veliku zahvalnost” – zaključio je Smolović uz poruku da je ovo zajednički uspjeh svih u Bijelom Polju, koji moramo očuvati!