Odbornici Skupštine opštine usvojili su danas Odluku o rebalansu budžeta Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu. Rebalans budžeta usvojen je sa 24 glasa za, 7 odbornika je bilo protiv, dok su 2 bila uzdržana.

Sekretarka sekretarijata za finansije Alida Nuhodžić objasnila je da je predloženi rebalans nužan zbog situacije koju je prouzrokovala pandemija virusa COVID-19, te da je nakon niza konsultacija i sastanaka sa predstavnicima Ministarstva finansija, predsjednik Opštine Petar Smolović utvrdio Nacrt Odluke o izmjeni budžeta.

“Predloženim rebalansom budžet je planiran u iznosu od 13.005.199 eura, što je manje od prvobitnog koji je iznosio 15.650. 000 eura” -  kazala je Nuhodžić.

Ona je istakla da su prema rebalansu, ukupno planirani primici u iznosu od 13.005.199 eura, koji su raspoređeni su na tekuću budžetsku potrošnju u iznosu od 6.400.073 eura, otplatu duga 3.639.516 eura i kapitalni budžet u iznosu od 2.965.609 eura.

Predsjednik Opštine Petar Smolović je istakao da je budžet objektivan, ekonomičan i održiv.

“Mi smo usljed smanjenja prihoda smanjili rashode u organima lokalne samouprave, kao i ustanovama čiji smo osnivač. Ono što nismo mijenjali već smo u nekim stavkama i povećali su izdvajanja koja se odnose na poljoprivredu, socijalna davanja, naknadama za novorođenčad, učeničke i studentske stipendije. Rebalans je planiran tako da finansijska održivost Opštine ne bude ugrožena zbog posledica izazvanih korona virusom” – kazao je Smolović napominjući da rebalans ne zaustavlja ni jedan kapitalni projekat u Bijelom Polju.