Predsjednik Opštine Petar Smolović, učestvovao je u radu 40. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, koja se održala online, od 23. do 24. marta 2021. godine. 

Na sjednici Kongresa su verifikovani akreditivi novih članova u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (2021-2026), a predstavljeni su i prioriteti Kongresa za period 2021-2026. godine, kao i budžet za naredni dvogodišnji period.

Članovi Kongresa su razmatrali i izveštaj o „Obezbjeđivanju poštovanja Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u kriznim situacijama“ i razmijenili mišljenja sa njemačkim državnim ministrom za Evropu Mihaelom Rotom o prioritetima i aktivnostima njemačkog predsjedavanja Komitetom ministara Savjeta Evrope.

Izabran je novi predsjednik Kongresa, Leendert Verbeek, Kraljev komesar za provinciju Flevoland, Holandija.

Na sjednici Kongresa su učestvovali članovi crnogorske delegacije, Petar Smolović koji je šef crnogorske delegacije, Vladimir Jokić, predsjednik opštine Kotor i Slađana Vujačić, zamjenica gradonačelnika Glavnog grada Podgorica.