Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje, usvojen je Izvještaj o radu predsjednika Opštine za 2020. godinu.

Tokom 2020. godine lokalna samouprava realizovala je najveći dio planiranih aktivnosti i pored pandemije koronavirusa.

Govoreći pred odbornicima, predsjednik Smolović je istakao da su budžetska stabilnost i uštede na svim nivoima obezbijedili normalno funkcionisanje lokalne samouprave i u godini pandemije u kojoj se sve plate prema zaposlenima i povjeriocima izmiriju redovno.

“I pored nepovoljne finansijske situacije izazvane pandemijom koronavirusa, ostvarenje budžeta Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu iznosi 106,98%, prema preliminarnim podacima, jer se Odluka o završnom računu budžeta donosi do kraja maja tekuće godine” – kazao je predsjednik Smolović uz podsjećanje da je Opština uspjela da održi stabilnost javnih finansija i pored činjenice što se u izvještajnom periodu Crna Gora suočila sa pandemijom virusa COVID-19, ali i da nastavi sve kapitalne projekte i da uz pomoć partnera realizuju značajne investicije iz oblasti lokalne i komunalne infrastrukture.

Predsjednik je kazao da kada je u pitanju razvoj infrastrukture, svjedoci smo višemilionskih investicija koje su kvalitativno promijenile lice našeg grada i učinile ga u svakom smislu urbanijim i funkcionalnijim mjestom za život.

On je kazao da se u Opštini Bijelo Polje uz podršku Vlade Crne Gore, realizuju strateški projekti od državnog značaja Đalovića pećina, Ski centar Bjelasica i Projekat izgradnje kolektora sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda.

„Za Bijelo Polje je veoma značajno da se kapitalni projekti u turizmu dovedu do kraja, jer će se njihovom realizacijom dati dodatni zamajac razvoju privrede i otvaranju novih radnih mjesta” – istakao je predsjednik Smolović.

Predsjednik Smolović je kazao da je Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Bijelo Polje odigrao značajnu ulogu, djelovao planiranjem, organizacijom, koordinacijom i kontrolom aktivnosti raspoloživih službi i subjekata na teritoriji Opštine, sa ciljem uspostavljanja sistema upravljanja krizom na lokalnom nivou. 

“Aktivnosti Opštinskog tima su bile usmjerene na realizaciji naredbi  Vlade Crne Gore za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa i njihovu implementaciju kroz nadležnosti opštinskih i državnih službi na teritoriji Bijelog Polja” – kazao je predsjednik Smolović uz zahvalnost zdravstvenim radnicima u našem gradu koji su iznijeli najveći teret pandemije koronavirusa.

Opština Bijelo Polje je u prethodnoj godini sa posebnim senzibilitetom i odgovornošću pristupao sprovođenju mjera socijalne politike, kako bi najranjivijim kategorijama stanovništva stvorio uslove za kvalitetniji život.

Predsjednik Smolović je istakao zadovoljstvo što se intenzivno radilo na izgradnji novih vodovoda radi stvaranja boljih uslova za život na selu i šansi za brži razvoj poljoprivrede i preduzetništva u ruralnim djelovima grada, kao i zbog realizacije Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede i Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu.

„Čime smo značajno pospješili proizvodne procese u poljoprivredi i edukovali poljoprivredne proizvođače radi održavanja postojećeg nivoa i proširenja proizvodnje i plasmana njihovih proizvoda“ – kazao je predsjednik Opštine.

Predsjednik je takođe podsjetio na realizaciju brojnih investicija u oblasti sportske i kulture, ali i istakao da je Opštine Bijelo Polje dobila Nagradu za najtransparentiju opštinu u Crnoj Gori. 

Izvještaj o radu predsjednika Opštine Bijelo Polje, odbornici su usvojili sa 21 glasom za, 7 protiv i 1 uzdržanim glasom.