Odbornici Skupštine opštine Bijelo Polje usvojili su danas rebalans budžeta za 2021. godinu koji iznosi 14.472.428, 80 eura.

Rebalansom su prihodi i rashodi uvećani za 591.428,80 eura, odnosno za 4,26 odsto veći u odnosu na Budžet za 2021. godinu.

Sekretarka za finansije Alida Nuhodžić kazala je da je rebalans budžeta još jedan pokazatelj da Opština ostaje posvećena unapređenju uslova za rad i život u Bijelom Polju, a da na predlog rebalansa primjedbe nije imalo ni nadležno Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

“Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu ukupno planirani primici u iznosu od 14.472.428,80 eura su raspoređeni na tekuću budžetsku potrošnju u iznosu od 7.049.229,60 eura, otplatu duga u iznosu od 4.455.000,00 eura i kapitalni budžet u iznosu od 2.968.199,20 eura” – kazala je Nuhodžić.

Predsjednik Petar Smolović je rekao da se Opština zbog neizvjesnosti vremena u kojem živimo, uslovljeni slabljenjem privredne aktivnosti odnosi domaćinski prema javnim finansijama, što potvrđuje činjenica da se lokalna samouprava nije zadužila ni cent, a da se u kontinuitetu razdužuje više od 4 miliona eura obaveza na godišnjem nivou.

“Zbog takvog pristupa u upravljanju finansijama mi redovno servisiramo sve obaveze prema zaposlenima, komercijalnim bankama, državi za poreze i doprinose, kao i za radove koji se realizuju kroz kapitalni budžet” – kazao je predsjednik Smolović.