Završni račun budžeta za 2021. godinu usvojen je danas većinom glasova, na sjednici lokalnog parlamenta u Bijelom Polju.

Rebalans Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2021. godinu planiran je iznosu od 14.472.428, 80 eura, a ostvaren u iznosu od 14.625.025 eura ili 1, 05 odsto više u odnosu na plana.Sekretarka Sekretarijata za finansije Alida Nuhodžić je kazala da su izdaci budžeta su planirani u iznosu od 14. 472,428 eura, a ostvareni su u iznosu 12.089.182 eura, odnosno 83,53 odsto u odnosu na plan.

“Ostatak neraspoređenih sredstava na 31. decembar 2. 535.842 eura. Porez na nepokretnosti kao najvažniji opštinski prihod planiran je u iznosu od 740.000 eura a realizovan u iznosu od 821.021 eura, odnosno za 10,95 odsto manje u odnosu na plan. Porez na dohodak fizičkih lica kao drugi važan opštinski prihod koji se plaća na porez na prihode od ličnih primanja, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na prihode od imovine i imovinskih prava I porez na prihode od paltala po stopi od 13 odsto planiran je u iznosu od 600. 000 eura, a ostsvaren u iznosu od 626.996 eura, odnosno 4,50 odsto više od plana. Takse su planirane u iznosu 60. 000 a ostvarene u iznosu od 190. 442 eura. Naknada za urbanu sanaciju planirana je u iznosu od 220. 000 eura, a ostvarena za 13,5 odsto manje od plana, dok su naknade za korišćenje opštinskih puteva planirane u iznosu od 135. 000 eura, a ostvarene u iznosu od 146.805 eura, ili 8,74 odsto više od plana” - kazala je Nuhodžićeva i dodala da su izdaci tekućeg budžeta koji su planirani u iznosu od 11.504,229 eura, a realizovani u iznosu od 10. 957, 819 eura, ili 95, 25 odsto od plana. Kapitalni budžet je bio planiran u iznosu od 2. 968. 199 eura, a ostvaren u iznosu od 1. 131. 363 eura ili 38, 11 odsto od plana” - zaključila je Nuhodžićeva.

Obraćajući se odbornicima predsjednik Petar Smolović je kazao da su opštinske finansije stabilne uprkos kriznim godinama i da je domaćinskim odnosom prema javnim finansijama smanjen dug Opštine.“Dugove smo smanjili za blizu 5 miliona eura, redovno razdužujemo plate i dobavljače, sve doprinose, ni jedan cent novog zaduženja” - istakao je Smolović i naglasio da o uspješnosti budžeta najbolje govori činjenica da je ostvaren u iznosu 101,05%. 

,,Nastavili smo sa uštedama, smanjili smo potrošnju administrativnog materijala, fiksne telefonije, goriva, rashode za službena putovanja, izdatke za reprezentaciju, advokatske, notarske i pravne usluge. Na godišnjem nivou  uštedimo  600 hiljada eura,  koje smo  usmjerili u najugroženije oblasti i ravnopravno prema svima” - zaključio je Smolović.