Opština Bijelo Polje investirala je u informacioni sistem i nabavku opreme, što je rezultiralo otvranjem najsavremenije elektronske pisarnice u Crnoj Gori. E-pisarnica je prvi korak ka uspostavljanju moderne i savremene uprave, koja objedinjuje rad svih sekretarijata i službi.

„Time smo obezbijedili bolji uvid u poslovanje, te praćenje i kontrolu procesa rada. Činjenica da se dokumenti čuvaju u elektronskom obliku omogućava bržu i lakšu komunikaciju između sekretarijata i službi i to podrazumijeva brže rješavanje zahtjeva građana/ki i veću transparentnost“ – naveo je rukovodilac Službe za zajedničke poslove Bojan Obradović.

Kada je u pitanju rad opštinskih organa proces je maksimalno ubrzan tako da se ne gubi vrijeme na dostavljanje predmeta organima uprave preko dostavljača, već se automatski nakon predaje zahtjeva od stranke, nadležnom rukovodiocu organa elektronski dostavlja zahtjev, nakon čeka on bira referenta nadležnog za odlučivanje i jednim klikom ga njemu dostavlja.
Obradović navodi da nakon što referent odradi rješenje po zahtjevu, a rukovodilac ga potpiše, stranka na portalu može vidjeti da li je njen predmet završen. U pripremi je i SMS servis nakon čega će stranka o promjeni statusa predmeta biti obavještena porukom.

“Pisarnica je napravljena tako da građanima omogućava brzu predaju zahtjeva koje zaposleni referenti momentalno skeniraju a za uzvrat stranci daju pečatiranu potvrdu o predaji zahtjeva, dok se nadležnom organu Opštine zahtjev, nakon skeniranja u građanskom birou, elektronski pojavljuje na dalju realizaciju. Na samoj potvrdi o prijemu podneska stranka može da vidi kojoj službi je predala zahtjev, u koje je vrijeme predala zahtjev, koji je djelovodni odnosno upisnički broj predmeta, na šta se zahtjev odnosi (klasa zahtjeva) a naveden je i krajnji rok za koji stranka može očekivati rješenje po predatom zahtjevu” – ističe Obradović.

Ono što je jedinstveno u Crnoj Gori, a tiče se građana Bijelog Polja je to što se na potvrdi nalazi QR kod za brz pristup portalu „Moj predmet“ na kojem se može vidjeti status predmeta koji je predat organu lokalne uprave.

“Ovom prilikom moram da pohvalim rad Odjeljenja građanskog biroa i pisarnice gdje radnici skeniraju više od 500 strana dnevno a od početka avgusta, od kada je i počela sa radom e-pisarnica, zavedeno je 5 715 predmeta, dok je skenirano oko 31 000 stranica” – ističe rukovodilac Službe za zajedničke poslove.

Pisarnicu je izradila firma SMART TECH doo iz Podgorice koja je i vršila obuku zaposlenih. Čitav projekat uvođenja e-pisarnice koštao je oko 50 000 eura.

“Kao što znate, Opština Bijelo Polje proglašena je za najtransparentniju opštinu u Crnoj Gori a sa tim u vezi otišli smo i korak dalje i napravili sajt koji se tiče građana Bijelog Polja, na kojem se mogu naći svi zahtjevi i obrasci koji su potrebni za regulisanje prava građana u Opštini, razvrstane po sekretarijatima i službama” naveo je Obradović.


“U prethodnom periodu rađeno je na unapređenju drugih servisa, pa je napravljena stranica na kojoj građani mogu ukucavanjem jedinstvenog matičnog broja pogledati njihovo poresko zaduženje i preuzeti rješenje o porezu na nepokretnosti.  Takođe smo napravili i sajt za investicije u Bijelom Polju, na engleskom i našem jeziku, na kojem se mogu vidjeti sve procedure za osnivanje preduzeća u Bijelom Polju, olakšice, pa sve do vizuelno predstavljenih biznis zona u Bijelom Polju. Taj sajt je velikim dijelom doprinio dobijanju BFC sertifikata opštini Bijelo Polje” pojasnio je Obradović

Opština Bijelo Polje je prva na sjeveru Crne Gore uvela “Sistem 48” na kojem građani Bijelog Polja, putem web-aplikacije ili android aplikacije mogu prijaviti komunalni problem organu lokalne uprave.

Sve to biće put ka ostvarivanju konačnog cilja, a to je da Bijelo Polje postane “SMART CITY”.