Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović dio je delegacije Zajednice opština Crne Gore koja je boravila u višednevnoj radnoj posjeti Regionu Veneto (Italija), na poziv predsjednika Skupštine Regiona Veneto Roberta Ćambetija.

Delegaciju su pored predsjednika Opštine Bijelo Polje činili i predsjednik Opština Bar, Tivat i Kolašin Dušan Raičević, Željko Komnenović i Vladimir Martinović, kao i sekretar Odbora za EU integracije Zajednice opština Darko Mrvaljević.

Predsjednik Petar Smolović je kazao da je potrebno omogućiti direktnu saradnju lokalnih samouprava iz Crne Gore sa Evropskom unijom.

"Treba nam brži i jednostavniji pristup fondovima, kako bi razvili lokalnu infrastrukturu i unaprijedili uslove života čime bi dali doprinos dostizanju evropskih standarda" - kazao je predsjednik Opštine uz poruku da građani Bijelog Polja podržavaju evropske integracije i što skorije učlanjenje Crne Gore u zajednicu evropskih država i naroda. 

Tokom radne posjete, predsjednik Regiona Veneto Roberto Ćambeti je istakao značaj direktne saradnje lokalnih vlasti u Crnoj Gori sa kolegama iz EU. Podržavajući put Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU, ukazao je na šanse i mogućnosti koje taj proces pruža opštinama, ali i buduće obaveze u realizaciji evropskih javnih politika u lokalnim zajednicama.

Posebno je naglasio institucionalnu saradnju koja se realizuje kroz Zajednički savjetodavni odbor Komiteta regiona EU i Zajednice opština Crne Gore, gdje se redovno razmjenjuju iskustva u različitim oblastima. Naglasio je da je korišćenje raspoloživih instrumenata tehničke podrške EU dalo izuzetne rezultate u unapređenju kapaciteta lokalnih administracija i da je Region Veneto  zainteresovan da pruži podršku opštinama u Crnoj Gori kako bi izgrađivali svoje kapacitete za implementaciju evropskih vrijednosti i standarda u svojim sredinama.

Predsjednici opština su istakli zadovoljstvo radnom posjetom i prilikom da se direktno upoznaju sa značajnim razvojnim inicijativama i projektima Regiona Veneto. Znanje i iskustvo kolega iz Veneta je značajno za opštine u Crnoj Gori, kako bi se na adekvatan način pripremile za evropske integracije, ali i unaprijedile kapacitete za korišćenje dostupnih EU fondova.

Posebno je značajno predstavljanje rada Regiona Veneto u implementaciji EU fondova u oblastima regionalnog i lokalnog razvoja, poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ističući nepodijeljenu posvećenost lokalnih vlasti u Crnoj Gori da se proces EU integracija ubrza, te da što prije budu u mogućnosti da koriste sve razvojne fondove koje su na raspolaganju opštinama u zemljama članicama, dogovoreno je da sledeća sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora održi u Kolašinu. U domenu konkretne saradnje, razgovarano je o aktuelnim EU fondovima i saradnji opština iz Crne Gore i Regiona Veneto, te o mogućnostima zajedničkog apliciranja i realizacije projekata u oblastima od zajedničkog interesa.

Na kraju posjete, zajednički je konstatovano da se proevropski put Crne Gore mora održati kredibilnim i stabilnim, te da se mora povećati aktivno učešće opština u tom procesu, uz podršku lokalnih i regionalnih vlasti iz EU. Imajući u vidu razvojne mogućnosti koje pružaju bespovratna sredstva iz EU fondova u realizaciji značajnih projekata za unapređenje kvaliteta života i rada građana te poboljšanje javnih usluga, direktna saradnja opština iz Crne Gore i Evropske unije može imati veoma pozitivne rezultate u unapređenju kapaciteta lokalnih vlasti. Prepoznati potencijali saradnje između Regiona Veneto i opština u Crnoj Gori jesu primjer dobre prakse u razmjeni znanja, vještina i iskustava između lokalnih administracija.