Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju Opštine Bijelo Polje, nedavno je adaptirala sportski poligon OŠ "9.maj" u MZ Sutivan.  

Pored iscrtavanja terena, postavljene su nove table i koševi, golovi sa mrežama i stubovi za odbojku.

U ime MZ Sutivan i roditelja čija djeca provode na ovim sportskim poligonima na donaciji se zahvalio Vlado Kovačević i kazao da su sređivanjem ovih terena obezbijeđeni adekvatni uslovi za bavljenje sportom. 

"Kao i mnogo puta do sada Centar za sport i rekreaciju je na veliko zadovoljstvo, a u cilju unapređenja stanja sportske infrastrukture donirala komplet mobilijar za sportski poligon u Sutivanu. Učenici ove škole, ali i rekreativci će imati poboljšane uslove za bavljenje sportom" - kazao je Kovačević.

On je iskoristio  priliku da se u ime MZ Sutivan zahvali na donaciji lokalnoj samoupravi i JU Centru za sport i rekreaciju, kao i direktoru Marku Maslovariću. 

Podsjećamo, JU Centar za sport i rekreaciju je ranije adaptirao sportske poligone u mjesnim zajednicama Nikoljac, Gornji grad i Rasovo.