Po nalogu Uprave za inspekcijske poslove, formiran je mini štab za inspekcijsku kontrolu praćenja mjera NKT-a i sprovo]enja Zakona o zastiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Štab čine: Inspekcija rada i zastita na radu, Uprava za bezbjednost hrane, veternu i fitosanitarne poslove, Turistička inspekcija, Uprava policije, Sekretarijat za inspekcijske poslove i Komunalna policija.

Na sastanku koji je održan, dogovoreno je da će se vršiti pojačani nadzor i kontrola sprovođenja mjera NKT-a, a koje se odnose na obavezno nošenje maski, poštovanje fizicke distance i higijensko epidemioloskih mjera.

Shodno Zakonu o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti, za prekršioce će se preduzimati sledeće mjere:

  • Novčana kazna za fizicka lica od 100 eura;
  • Novčana kazna za preduzetnike od 300 eura;
  • Novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu od 500;
  • Novčana kazna za pravno lice od 2000 eura;

U narednim danima će biti vršena pojačana kontrola, pa i ovim putem apelujemo na građane da poštuju mjere.

 

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje

Mini stab za inspekcijsku kontrolu