Vlada Crne Gore je danas, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Informaciju o mjeri u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera Vlade Crne Gore koja se odnosi na finansijsku podršku ranjivim kategorijama stanovništva u cilju umanjenja negativnih efekata epidemije korona virusa.

Predviđena je isplata jednokratne novčane pomoći od 200 eura ranjivim kategorijama stanovništva.

"Mjerom se, u cilju finansijske podrške ranjivim kategorijama stanovništva zbog negativnih posljedica epidemije na standard građana, obezbjeđuje davanje jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 200 eura porodicama korisnika materijalnog obezbjeđenja i korisnika materijalnog obezbjeđenja boraca. Na osnovu raspoloživih podataka o broju korisnika materijalnog obezbjeđenja, procjenjuje se da bi navedena mjera iznosila okvirno 1.800.000 eura" - saopšteno je iz Vlade Crne Gore.