Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), u saradnji sa Sekretarijatom za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje juče je realizovala aktivnost dodjele košnica sa pčelama i pratećom opremom za sedamnaest bjelopoljskih pčelara, a u sklopu projekta „Unapređenje pčelarstva na sjeveru Crne Gore“.

Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović kazao je da su pčelari dobili po tri košnice sa formiranim rojevima pčela i prateću opremu koja sadrži: pčelarski šešir, pčelarske rukavice, pčelarski nož i dimilicu.

-Bijelo Polje je opština sa jako dobrim uslovima za razvoj pčelarstva i proizvodnju meda. Pored postojećeg broja pčelara, smatramo da je neophodno animirati i podstaći nove ljude da se bave ovom djelatnošću, zato smo, uputili zahtjev Turskoj agenciji za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA)  za saradnju po pitanju nabavke košnica sa rojevima i opremom za nove pčelare. Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj, tokom prethodnog perioda, obratilo se 17 lica za pomoć u vezi sa nabavkom košnica i opreme, taj spisak je uz zahtjev upućen agenciji TIKA i na naše zadovoljstvo, dobili smo pozitivan odgovor, što je rezultiralo današnjom realizacijom ove aktivnosti, ističe Ćorović.

Ćorović je naglasio da je ukupna vrijednost donacije je 6 205 eura.

-Dodijeljena je 51 košnica sa pčelama i 17 kompleta pomenute prateće opreme za 17 pčelara Bijelog Polja. Pčela ima ogroman značaj u biodiverzitetu i ekosistemu planete. Pored toga što daje med, o čijoj vrijednosti i ljekovitosti je gotovo izlišno govoriti pored toliko napisanih knjiga, naučnih radova itd, radi se o jednom od najvećih oprašivača koji oprašuje oko stotinu hiljada biljnih vrsta, od toga preko  dvije stotine poljoprivrednih kultura koje čovjek uzgaja i koristi za ishranu. Samo taj podatak dovoljno govori o biodiverzitetskom značaju pčele, kazao je Ćorović i dodao da je zaštita biodiverziteta u nadležnosti Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj i uzimajući u obzir da pčela ima izuzetan poljoprivredni ali i biodiverzitetski značaj, ovakve i slične aktivnosti biće realizovane i u narednom periodu, zaključio je Ćorović.