Održan završni sastanak u okviru javne rasprave o Nacrtu Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje

Danas je održan završni sastanak u okviru  javne rasprve o Nacrtu Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2017-2021.godina.

Član konsultativne grupe za izradu ovog dokumenta Milorad Rmandić kazao je da je u okviru investicija planiran 121 projekat vrijednosi  133 miliona eura. Planirano je da Opština učestvuje u 56 projekata.

-Nact će kroz javnu raspravu pretrpljeti određene izmjene. Na Strateški plan razvoje Opštine Bijelo Polje saglasnost treba da Ministarstvo ekonomije, a usvaja ga Skupština opštine Bijelo Polje, istakao je Rmandić.

Opština bi učestvovala u planiranim investicijama sa 8,7 posto, država sa 47,8 posto, donacije 1,9 posto, EU fondovi 2,2 posto, privatni kapital 16 posto i krediti 23,4 posto, piše u Nacrtu Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2017-2021.godina.