Juče je održan sastanak u okviru javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opštine Bijelo Polje.

Sastanak je otvorio predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje i predsjednik Komisije za izradu Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Džemal Ljušković.

Sa konkretnim izmjenama i dopunama Statuta prisutne je upoznala glavni administrator Opštine Bijelo Polje i član Komisije za izradu Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Marina Petrić.

Na sastanku su se čuli prijedlozi i sugestije na Nacrt. Konačna verzija ovog dokumenta trebalo bi da bude na dnevnom redu naredne sjednice lokalnog parlamenta. Izmjene i dopune Statuta Opštine Bijelo Polje rađene su i 2013.godine.