Povodom Međunarodnog dana starijih osoba predstavnici Opštine Bijelo Polje, Crvenog krsta i Doma starih obišli su oređeni broj starih i iznemoglih lica i uručili im skromne poklone.

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić kazala je da prema podacima popisa iz 2011.godine u Bijelom Polju živi 12,3 posto stanovnika starosti od 65 godina i više.

-Mi nemamo detaljnu bazu podataka o starim osobama ali smo planirali da takvu bazu uradimo u skorijem periodu. Opština Bijelo Polje na različite načine pomaže njihovu integraciju i pruža podršku kroz razne programe. Jedna od oblasti koja je predviđena  lokalnim planom za razvoj usluga  socijalne zaštite je oblast  starih i nemoćnih lica. Kroz tu oblast je planirano između ostalog i obilježavanje Međunarodnog dana starih 1.oktobra. Opština Bijelo Polje izdvojila je određeni  iznos sredstava za kupovinu poklona starim i iznemoglim licima. Mi smo ove godine odlučili da u saradnji sa Crvenim Krstom i Domom starih obilježimo ovaj dan tako što ćemo obići  određen broj starih i nemoćnih lica koji su inače obuhvaćeni programom geronto domaćica. Ovaj program naša Opština u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje podržava dugi niz godina, istakla je Čikić.

Sekretar Opštinske organizacije Crvenog krsta Bijelo Polje Zoran Rudić kazao je da su danas  obišli trideset starijih osoba, uručili im skromne poklone u vidu hrane i higijene, podijelili flajere zdravo starenje za sve generacije, a takodje smo obišli i dvije najstarije Romkinje sa teritorije naše opštine, Darinku Selimović iz naselja Strojtanica i Zelenu Selimović iz Rakonja.

 -U ime Lokalne samouprave posjeti starim prisustvovao je Miloš Kljajević, ispred Crvenog krsta Bijelo Polje Mašan Živković i Miško Karadžić, Doma za stare Adela Crnovršanin, kao i osam geronto domaćica.  Sredstva za ove aktivnosti obezbijedila je Lokalna samouprava, Crveni krst Crne Gore i Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje, kazao je Rudić.