Opštinska kancelarija za rodnu ravnopravnost u kontinuitetu sprovodi implementaciju strateških ciljeva Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Bijelo Polje za period 2014 – 2017 godina.

U tom pravcu povodom obilježavanja međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ od 25 novembra do 10 decembra, planirana je realizacija više aktivnosti.

U saradnji sa Centrom bezbjednosti Bijelo Polje i Centrom za socijalni rad realizovane su radionice sa učenicima iz tri srednje škole na temu „ Nasilje nad ženama i nasilje u porodici i institucionalna saradnja“. O institucionalnoj saradnji i mjerama podrške ženama i djevojkama žrtvama nasilja   govorile su predstavnice ovih ustanova i Kancelarije za rodnu ravnopravnost, Vesna Minić, Irma Fetahović i Almasa Rizvanović. U ime Opštine učestvovao je Rukovodilac kancelarija Miloš Kljajević.

Tema radionice obuhvatila je i preporuke za izgradnju odnosa koji se baziraju na poštovanju i međusobnom razumijevanju uz podjelu moći među polovima i opredijeljenost na nenasilje. Učenici su pokazali intersovanje za temu i planirana je dalja saradnja iz ove oblasti sa školama.

Aktivnostima je koordinirao tim Opštinske kancelarije za rodnu ravnopravnost - Elvir Striković i Almasa Rizvanović