Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje u saradnji sa turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) i ove godine podijeliće deset plastenika za bjelopoljske poljoprivrednike.

Montiranje plastenika već je počelo 13. maja i trajaće naredna tri dana. Ova vrijedna donacija TIKA-e predstavlja, sada već kontinuitet ulaganja turske organizacije u poljoprivredu Bijelog Polja i ostalih opština sjevera Crne Gore. TIKA je i prošle godine donirala određeni broj plastenika i košnica sa formiranim rojevima i opremom za pčelare, kao i sadni material za maline sa sistemom za navodnjavanje, sadni materijal pojedinih voćaka kao što su jabuke, kruške i dr..

Vrijednost ove donacije je nešto ispod 20.000,00 eura. Plastenici su površine 17m x 7m, sa metalnom konstrukcijom i pratećim sistemom za navodnjavanje po principu ‘’kap po kap’’. Transport i montažu na licu mjesta vrše monteri firme ‘’Bios’’ iz BIH.

-Vjerujem da će ova donacija pospješiti proizvodnju povrća u Bijelom Polju i u određenoj mjeri povećati konkurentnost naše poljoprivredne proizvodnje, a poljoprivrednicima omogućiti dobre uslove za bavljenje ovim poslom, i u krajnjem, dobru zaradu. Zahvaljujemo se TIKA-i na ovoj vrijednoj donaciji u nadi da ćemo saradnju na razvijanju poljoprivrede nastaviti u budućem periodu, kazao je Jasmin Ćorović, sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj.